กันยายน 22 2017 0Comment

งานบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน (ใต้ดิน)

บริษัท ซิสเต็ม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้กับโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ช่วงสถานีบางซื่อถึงหัวลำโพง เป็นระยะเวลา 7 ปี