เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซิสเต็ม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด เริ่มต้นจดทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่าย และติดตั้งระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้ามหานคร เป็นต้น

ต่อมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 90 ล้านบาท โดยรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานโยธาทั่วไป พร้อมติดตั้งงานระบบประกอบอาคารและบำรุงรักษา เพื่อให้การบริการอย่างครบวงจร โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในการเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง