ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซิสเต็ม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

กับการเติบโตขององค์กรในอนาคต เรามองหาบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะร่วมทำงานกับเรา

ตำแหน่ง: Project Manager (Civil)
คุณสมบัติ:

 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป ในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร, โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ ใบ กว.
  ( สามัญ โยธา สำหรับตำแหน่ง Project Manager )
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office และ AutoCAD
 • มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีใบขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

ตำแหน่ง: Project Engineer (Civil, Electrical, Mechanical)
คุณสมบัติ:

 • จบปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้ากำลัง โยธา และเครื่องกล
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และระบบประกอบอาคาร อื่นๆ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือใบ กว. ภาคี โยธา, ไฟฟ้า,เครื่องกล
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Microsoft Project and AutoCAD.
 • มีอัธยาศัย และ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเองและมีใบอนุญาตขับขี่

ตำแหน่ง: Foreman (Civil)

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบการตกแต่งภายในและโครงสร้าง
 • มีความรู้ความสามารถในเรื่องของกล้องระดับ, กล้องไลน์, หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และถอดแบบได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ตำแหน่ง: Administration Officer

คุณสมบัติ:

 • จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการทั่วไป หรือ เพิ่งจบการศึกษา
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมัคร / ติดต่อ ฝ่ายบุคคลากร

บริษัท ซิสเต็ม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 2, อาคารสำนักงาน เซนทรัล แจ้งวัฒนะ ห้อง 1902, ชั้น 19 , ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ +662 835 3868-9
แฟกซ์ +662 835 3866
อีเมล: info@www.systemspro.co.th