กันยายน 22 2017 0Comment

TCDC (Thailand Creative & Design Center)

พิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ งานก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบ สาขาขอนแก่น  ซึ่งทาง บริษัท ซิสเต็ม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561